מטפחות משולש מבדים ודוגמאות שונים. מבית אס ג’י ברטים.