אנחנו גאים בכך שאנחנו הראשונים שיצרנו את השאנלים והסנודים לכיסוי הראש לנשים, לאחר מכן חברות רבות ניסו לחכות אותנו אך כמובן שאי אפשר להשתוות למקור.